به نام خدا

حضوربانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه ما در فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی، به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و حیاتی در تامین سلامت و بهداشت جسم و روان، پیشگیری کننده انواع انحرافات اجتماعی، کاهش هزینه های درمانی و از سوی دیگر افزایش تولید و بهره وری است.
امروزه رسانه ها قوی ترین و کار آمد ترین ابزار برای نفوذ فرهنگ ها و نگرش ها به قلب جوامع هستند و نقش مهمی در شکل گیری نگرش های مخاطبان ایفا می کنند.
با توجه به تاثیر بسیار مهم رسانه ها بر افکار عمومی به نظر می رسد استفاده بهینه از این ابزار مهم می تواند کمک شایان توجهی را به ورزش بانوان نماید و پله ترقی ورزش بانوان باشد اما متاسفانه با وجود تلاش بانوان ورزشکار ایرانی، سهم آنان از کل خبر های ورزشی موجود در رسانه های گروهی بسیار کم و ناچیز است.
با توجه به این موضوع و اینکه در چند سال گذشته شرایط و امکانات نسبتاً مناسبی برای ورزش بانوان در کشور فراهم شده است، ارتقاء جایگاه رسانه ای، اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در خصوص ایجاد یک شبكه خبري تخصصی در حوزه ورزش بانوان ضروری به نظر می رسید. لذا جمعی از بانوان خبرنگار با حمایت معنوی مسوولان ورزش بانوان تصمیم به راه اندازی اولین شبكخ خبري ورزش بانوان ایران گرفتند.
اطلاع رسانی جامع ، دقیق و شفاف از همه رشته های تخصصی در حوزه ورزشی بانوان،ایجاد انگیزه در دختران برای روی آوردن به ورزش، معرفی اماکن و امکانات مخصوص بانوان در کشور، راهنمایی بانوان برای آموزش رشته های ورزشی مورد علاقه با هدف ورزش قهرمانی از اهداف راه اندازی اولین پایگاه اطلاع رسانی ورزش بانوان ایران است.